Στο supermarket

Εξερευνήστε τα φαγητά, τα ποτά και τις συσκευασίες στο λεξικό

Στη συνέχεια παίξτε το παιχνίδι του supermarket!

Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία!

Δράση eTwinning

To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Το eTwinning προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να επιικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν σχέδια και να μοιραστούν καλές πρακτικές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πύλη του eTwinning.

Μοναδικό εργαλείο για

  • Συνεργατικά έργα
  • Επαγγελματική Ανάπτυξη
  • Συμμετοχή σε συνεργατικά Forum

“Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.”

John Dewey